arkitektritat hus med fasad av trä omgiven av ett upphöjt trädäck
arkitektritat sommarhus med stora fönster som kan öppnas upp utsikten
arkitektritat sommarhus omslutet av ett upphöjd trädäc som asnluter till klippan med en flack trappa
arkitektritat sommarhus med stommen av KL-trä exponerad interiört

LINDHOLMEN LABLocation: Lisö

Year: 2021

Client: Private

Photos: Björn Lofterud