INTRODUCTION

A thought or an idea never develops into a project in a straight line. Architectural knowledge for us is not only created in the studio, it has to be gained in dialogue with actual materials and building techniques on site and it’s important to us to keep the line of thought from idea to realisation so that it is readable when the project is built. In all processes where we are close to the actual production, or actually building ourselves, we believe in the value of following a path meandering its way forward within the project. Knowledge and experience evolve over time and in a trajectory that goes beyond the individual projects.


In Praise of Shadows Arkitektur is an architecture office based in Stockholm and founded by Katarina Lundeberg and Fredric Benesch. We engage in a diverse array of projects, encompassing private, commercial, and public endeavors across a wide spectrum of scales. This deliberate approach enables us to continually learn and evolve, as the projects enrich one another.


Katarina Lundeberg studied at the Architecture School at the Royal Danish Academy in Copenhagen. There she became interested in a process of using drawings as a tool to develop the project in a coherent form, architecture as a discipline of creating a consistentform with intentions and proportions readable in plan and section.


Fredric Benesch was educated at Chalmers University of Tech-nology where the ideal of a contextual modernism merged with studies in traditional building techniques to form a vision of architecturewith a social agenda, and at the Royal Academy of Art in Stockholm,which represented a vision of an architecture with strong spatial qualities and an identity gained from building technology and materiality.


En tanke eller en idé utvecklas aldrig till ett projekt i en rak linje För oss skapas arkitektonisk kunskap inte bara på kontoret; den måste vinnas genom dialog med faktiska material och byggtekniker på plats, och det är viktigt för oss att behålla tankens linje från idé till förverkligande så att den är tydlig när projektet är byggt. I alla processer där vi är nära den faktiska produktionen eller bygger själva, tror vi på värdet av att följa en slingrande stig framåt inom projektet. Kunskap och erfarenhet utvecklas över tid och i en bana som sträcker sig längre än enskilda projekt.


"In Praise of Shadows Arkitektur" är ett arkitektkontor baserat i Stockholm och grundat av Katarina Lundeberg och Fredric Benesch. Vi åtar oss en mångfald av projekt, inklusive privata, kommersiella och offentliga uppdrag i olika skalor. Det är en medveten strategi som möjliggör kontinuerlig inlärning och utveckling, då projekt av olika karaktär berikar varandra.


Katarina Lundeberg studerade vid Arkitektskolan på Kungliga Danska Konstakademien i Köpenhamn. Där blev hon intresserad av att använda ritningar som ett verktyg för att utveckla projektet till en sammanhängande form, en arkitekturen som skapar en konsistent form med avsikter och proportioner som är läsbara i plan och sektion.


Fredric Benesch utbildades vid Chalmers tekniska högskola, där idealen för kontextuell modernism förenades med studier i traditionella byggtekniker och en vision om arkitektur med en social agenda. Han studerade också vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, präglad av en vision om arkitektur med starka rumsliga kvaliteter och identitet som kommer ur byggteknik och materials kvaliteter.